Tehoa viestintään terminhallinnasta

terminology-management.jpg

Terminhallinnan ja sanastotyön tarve on eri organisaatioissa erilainen. Organisaation ulkopuolelle suunnattujen tekstien sanasto on tärkeää yrityksen identiteetin, brändimielikuvan ja tunnettuuden kannalta. Organisaation sisälle suunnatussa viestinnässä yhdessä määritelty ammattiterminologia nopeuttaa kommunikointia, ehkäisee väärinymmärryksiä ja tekee eri tietojärjestelmistä ja itse tiedosta yhteensopivaa. Monikielisessä viestinnässä tai haettavuutta parantavissa ratkaisuissa avainsanojen määritteleminen etukäteen parantaa lopputuloksen laatua.

Synonymia voi parhaimmillaan toimia kieltä elävöittävänä tyylikeinona, mutta ammattimaisessa viestinnässä synonymiasta on lähinnä haittaa. Synyonyymejä syntyy helposti erityisesti uusille aloille tai aihealueille, joilla kielenkäyttö on vakiintumatonta. Monet uudet käsitteet käännetään usein lennosta esimerkiksi englanninkielisistä termeistä, mikä lisää vaihtelua. Termityötä ei kannatakaan jättää tekemättä, se maksaa itsensä nopeasti takaisin tehostuneena kommunikointina.

Lingsoftin kielipalveluihin kuuluvat oleellisesti terminhallinta ja sanastotyö: asiakaskohtaisten sanastojen ja termitietokantojen laadinta, ylläpito, päivittäminen ja sanastojen hyödyntäminen asiakkaille toimitettavissa kielipalveluissa. Kehitämme ja päivitämme sanastoja asiakkaiden kanssa yhteistyössä. Laadimme sanastoja ja termitietokantoja asiakkailtamme saatujen aineistojen perusteella joko osana kielipalveluita tai erillisenä palveluna.

Kuten muutkin palvelumme ja ratkaisumme, myös terminhallinta ja sanastotyö nojaavat kieliteknologiaan. Työssä käytettävät ohjelmistot ovat selainpohjaisia, mikä mahdollistaa sen, että käyttäjät – myös asiakkaan omat asiantuntijat – voivat työstää aineistoja samanaikaisesti ja että tieto päivittyy jatkuvasti. Ohjelmistot tukevat alan standardeja, kuten SKOSia.